Podatki to spore utrudnienie dla przedsiębiorców. Należności te bowiem skutecznie obniżają ich zarobki. Z tego względu wielu z nich szuka sposobów na ich uniknięcie bądź przynajmniej obniżenie. Czy jednak unikanie opodatkowania może być legalne?

Odpowiednio przeprowadzone tak. Działalność taka nazywana jest optymalizacją podatkową. To zespół działań, których zasadniczym zadaniem jest zmniejszenie przewidzianych zobowiązań podatkowych. Optymalizacja wykorzystuje wyłącznie legalne środki, a jej zastosowanie poleca się przede wszystkim przedsiębiorcom. Aby jednak nie narazić się fiskusowi w tym celu powinniśmy skorzystać z usług specjalistów, którzy zagwarantują, że nasza działalność będzie prowadzona zgodnie z prawem.

Wyróżniamy dwie podstawowe metody optymalizacji podatkowej:

1. Metoda oparta o międzynarodowe planowanie podatkowe m.in. przeniesienie lub założenie firmy za granicą, utworzenie holdingu zagranicznego, zmiana rezydencji podatkowej, czy też utworzenie prywatnej fundacji.

2. Metoda oparta na polskim prawie polegająca na wnikliwej analizie obowiązujących przepisów prawa i zastosowaniu rozwiązań pozwalających ograniczenie należności podatkowych.

 

AKTUALIZACJA: 

Jednym z bardzo popularnych sposobów na optymalizację podatkową jest tzw. jednorazowa amortyzacja (pomoc de minimis). Możliwość taką mają osoby, które rozpoczęły swoją działalność w trakcie trwania roku podatkowego, jak również mali podatnicy. Polega to na dokonaniu jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zaliczane są do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wartość środków trwałych zamortyzowanych w ten sposób nie może przekroczyć wartości 50 000 euro po przeliczeniu na PLN zgodnie ze średnim kursem określonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonana będzie amortyzacja.