PIT-2 jest oświadczeniem pracownika dla celów obliczenia jego miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Dotyczy chociażby pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Oświadczenie to trzeba będzie złożyć, żeby pracodawca mógł pomniejszyć zaliczki miesięczne na poczet podatku dochodowego o 1/12 z kwoty zmniejszającej podatek.

Wszyscy pracodawcy zobowiązani są do pobierania z wynagrodzeń pracowników zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczkę pobiera się od osób, uzyskujących przychody:

  • z pracy nakładczej
  • ze stosunku służbowego
  • ze spółdzielczego stosunku pracy
  • ze stosunku pracy
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, które wypłacane są przez zakłady pracy
  • z wypłaty z tytułu udziału w bilansowej nadwyżce.

Zaliczka na podatek dochodowy będzie wynosić:

  • 32% dochodu uzyskanego w konkretnym miesiącu – za miesiące, które następują po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górne granice 1-ego progu podatkowego
  • 18% dochodu uzyskanego w konkretnym miesiącu – w wypadku dochodów nieprzekraczających od początku roku 2-ego progu podatkowego.

Zobacz również – Biała lista podatników