Wiele osób pozytywnie patrzy na zmiany, które są wprowadzane w kwestii minimalnego wynagrodzenia. Jakie zmiany zostały wprowadzone w styczniu 2019 roku?

W 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł, a stawka godzinowa kształtowała się na poziomie 13,70 zł.

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł (minimalna stawka 14,70 zł). Oznacza to wzrost o 150 zł.

Płaca brutto 2250 zł oznacza płacę całkowitą przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby zatrudnione na umowie o pracę otrzymają około 1634 zł netto.

Wzrost płacy minimalnej umożliwia wzrost gospodarczy.