Podatek naliczony i należny to dwa powiązane ze sobą pojęcia, które powinny znane być dla każdego podatnika VAT. Zatem jakie różnice są między tymi podatkami? 

Podatek należny jest to pewna wartość podatku, która wynika ze sprzedaży, a którą należy obowiązkowo przekazać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Jest ona zależna od ceny netto towaru i stawki podatku. Aby prawidłowo wyliczyć ten podatek należy pomnożyć kwotę netto przez obowiązującą (dla danego towaru/ usługi) stawkę VAT. Powinien on być złożony do 25 dnia następnego miesiąca (lub do 25 dnia miesiąca występującego po kwartale rozliczanym – w wypadku podatników rozliczających się kwartalnie) na odpowiedniej deklaracji. Warto pamiętać, że obowiązek powstaje dopiero w dniu otrzymania środków, nie podczas wystawienia faktury.

Natomiast podatek naliczony to podatek z tytułu nabycia towarów/usług prowadzonej działalności. W takim wypadku, jeżeli wydatek ten jest potwierdzony (fakturą/ dokumentem celnym/ potwierdzającym nabycie towaru) przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT może pomniejszyć podatek należny o ten podatek naliczony.  Należy pamiętać, że aby tego dokonać transakcja musi mieć związek z prowadzoną działalnością i być prawidłowo udokumentowana.

Aby dowiedzieć się więcej o podatkach, kliknij tutaj.