Podatek stanowi obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny, którym jest państwo bądź jednostka samorządu terytorialnego.
Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych regulowany jest Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkiem PCC opodatkowane są:
– umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
– umowy pożyczki,
– umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
– umowy dożywocia,
– umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
– ustanowienie hipoteki,
– ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
– umowy depozytu nieprawidłowego,
– umowy spółki (akty założycielskie).

Wartość podatku od umowy spółki – 0,5 %.