Kwota wolna od podatku różni się w zależności od osoby, od której dostaniesz prezent czy spadek. Osoby te, można podzielić na trzy grupy:

  1. Najbliższa rodzina: małżonek, pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, macocha, ojczym, synowa, zięć, pasierb lub teściowie
  2. Nieco dalsza: dzieci rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonek rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, dzieci pasierbów lub małżonkowie pasierbów
  3. Wszystkie te osoby, które nie zostały wymienione w grupach poprzednich

W wypadku pierwszej grupy kwota wolna od podatku to 9 637 zł, nie oznacza to jednak, że każdy prezent powyżej tej sumy jest opodatkowany. Można wyróżnić podgrupę, w której znajdują się rodzice, małżonek, dzieci, prawnuki, dziadkowie, pradziadkowie, macocha, ojczym i pasierb- mogą oni być zwolnieni z opodatkowania, natomiast, aby go nie płacić, należy zgłosić daną darowiznę do Urzędu Skarbowego, gdy przekracza ona kwotę odpowiednią dla tej grupy. W sytuacji, w której obdarowany tego nie zgłosi w wyznaczonym terminie (6 miesięcy od otrzymania spadku/ prezentu) zostaje nałożony podatek ogólny lub kara za niedotrzymanie obowiązku. 

Reszta grup nie jest zwolniona z podatku. W momencie, w którym darowizna w grupie 2 przekroczy 7 276 zł, a w grupie 3- 4 902 zł, należy zapłacić kolejno 7% i 12% podatku.