Podatek VAT na paragonach widnieje pod nazwą PTU, czyli podatek od towarów i usług. Na rynku częściej jednak możemy spotkać się ze skrótem pochodzącym z języka angielskiego VAT value added tax, czyli podatek od wartości dodanej.

Podatnikami podatku VAT zazwyczaj są przedsiębiorcy jednoosobowi oraz wszystkie rodzaje spółek.

Formalnie do regulacji podatku VAT zobowiązani są sprzedawcy towarów i usług. To na nich ciąży bowiem obowiązek obliczenia tego podatku i wpłacenia go do Urzędu Skarbowego. W rzeczywistości jednak podatek od towarów i usług płaci finalny nabywca, ponieważ jest on wliczony w cenę towarów.

Z tego względu na rynku możemy wyróżnić dwie ceny:
1. Cena netto, czyli cena produktu bez uwzględnienia podatku VAT.
2. Cena brutto, czyli cena z doliczonym podatkiem VAT.

Wyróżniamy następujące stawki podatku VAT:
– 23% – stawka podstawowa,
– 8% – m.in. cukier, kawa, cytrusy, usługi komunalne i transportowe,
– 5% – m.in. mleko, mięso, ryby, warzywa, usługi związane z rolnictwem i leśnictwem,
– 0% – m.in. eksport i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.