Ostatnio głośno mówi się o powrocie Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP w odnowionej wersji. Kto może ubiegać się o pożyczke płynnościową?

Zgodnie z przedstawionymi informacjami przez resort o pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co środki mogą zostać przeznaczone?

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają środki finansowe mogą je przeznaczyć na:

  • sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy
  • zapewnienie płynności finansowej
  • powrót na ścieżkę rozwoju
  • wynagrodzenia pracowników
  • spłatę zobowiązań krótkoterminowych

Zainteresowanie pożyczkami płynnościowymi jest ogromne.

Przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednej pożyczki, a ich suma nie może przekroczyć 15 mln zł.

Ogromną zaletą pożyczki jest fakt, ze stanowi ona połącznie z dotacją, która w całości pokrywa koszty oprocentowania.

Okres spłaty może potrwać nawet do 6 lat.