PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. To powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracownikami oraz państwem. Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony:

  • pracowników,
  • pracodawców,
  • państwo.

Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Może dobrowolnie zwiększyć opłatę. 

Pracownicze Plany Kapitałowe są wprowadzane stopniowo. Docelowo PPK mają się pojawić w każdym podmiocie, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Kiedy firma musi tworzyć PPK?

  • Od 1 lipca 2019 r. – jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 250 pracowników.
  • Od 1 stycznia 2020 r. – jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 50 pracowników.
  • Od 1 lipca 2020 r. –  jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 20 pracowników.
  • Od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające co najmniej 1 pracownika.