Kodeks Pracy stanowi, że urlop wypoczynkowy jest coroczny i płatny. Jednak przysługuje tylko osobie mającej umowę o pracę. Mającym umowę zlecenie czy o dzieło urlop się nie należy.

Liczba dni urlopu wypoczynkowego zależy od długości stażu:

  • staż do 10 lat – 20 dni urlopu,
  • co najmniej 10 lat – 26 dni.

Bardzo ważne jest, aby do stażu zaliczyć poprzednią pracę oraz naukę. 

Jak do stażu doliczyć naukę?

Po każdym etapie dolicza się inną liczbę lat pracy:

  • zawodówka – 3 lata,
  • liceum ogólnokształcące – 4 lata,
  • technikum – 5 lat,
  • szkoła policealna – 6 lat,
  • szkoła wyższa – 8 lat.

Podane lata nie sumują się!

Osoba, która pracuje w niepełnym wymiarze czasu, dostosowuje urlop proporcjonalnie do wymiaru np. praca na pół etatu daje możliwość skorzystania z połowy urlopu, czyli 10 z 20 lub 13 z 26 dni urlopu.

Urlop powinien być udzielany z planem urlopów, który powinno się ustalać do 1 stycznia roku, za który będą urlopy. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę nie tylko wnioski pracowników, ale i zapewnienie normalnego toku pracy.