Pojawienie się w Polsce koronawirusa zobligowało władze do wprowadzenia zmian w zakresie prawa pracy, które jest niezbędne w razie wystąpienia sytuacji „awaryjnej”. Potrzeba ta wynika z licznych zapytań w zakresie tego, jak powinien zachować się pracownik, a jak pracodawca.

UWAGA!
W związku z taką potrzebą, opracowano i 8 marca w życie wprowadzono ustawę regulującą prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Spośród zapisów owej ustawy, można wywnioskować, iż:
a) pracodawca
– ma możliwość zlecenia pracownikom pracy zdalnej,
– zobowiązany jest do wypłacenia pracownikom zasiłku opiekuńczego.

b) pracownik
– ma możliwość skorzystania z pracy zdalnej,
– ma możliwość zwolnienia z obowiązku wykonania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
– może zostać zwolniony z obowiązku pracy z powodu gorszego stanu zdrowia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
– może w razie poddania go kwarantannie lub izolacji zachować prawo do wynagrodzenia chorobowego, bądź zasiłku chorobowego,
– może w razie opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny zachować prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych,
– może w razie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!