prowadzenie-kpir

Oferujemy prowadzenie KPiR dla firm z Warszawy oraz całej Polski. Prowadzenie księgowości bezpiecznie – elastyczny cennik usług.

Prowadzenie KPiR przez nasze biuro rachunkowe:

– bieżąca ewidencja księgowa w księdze przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– przygotowywanie rozliczeń w zakresie wszystkich podatków
– roczne rozliczanie działalności

Oferujemy kompleksowe prowadzenie KPiR dla firm z całej Polski.


 

Kto ma możliwość prowadzenia KPiR?

Obowiązek jej prowadzenia mają podmioty, których przychody z działalności gospodarcze za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły określonego prawnie limitu w przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również osób  prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym.

Jeżeli przedsiębiorcy decydują się na współpracę z biurem księgowym to mają obowiązek zgłoszenia tego do Urzędu Skarbowego.