ksiegi-rachunkowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych w Warszawie – usługi księgowe, podatkowe. Profesjonalna pomoc specjalistów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oferta:

– sporządzenie zakładowego planu kont
– sporządzenie bilansu otwarcia
– bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
– przygotowywanie rozliczeń podatkowych
– wyprowadzanie zaległości księgowych
– prowadzenie ewidencji środków trwałych
– sporządzanie sprawozdań finansowych


 

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są:

1. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne,
2.

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych
  • oraz spółki partnerskie,

jeżeli ich przychody za ubiegły rok przekraczają określony prawnie limit, który przelicza się  na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Księgi rachunkowe obejmują:

  • dziennik
  • konta księgi głównej
  • konta ksiąg pomocniczych
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
  • wykaz składników aktywów i pasywów

Prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala stworzyć analizę finansową podmiotu gospodarczego, która dostarczy szeroki zakres informacji. Ten typ księgowości pozwala monitorować przychody, koszty, wydatki, aby wiedzieć w którym kierunku zmierza prowadzona działalność.