W definicji przedawnienia długu kluczowym zagadnieniem jest czas. Dług może zostać przedawniony najwcześniej po roku, najpóźniej natomiast po dziesięciu latach.

Czas przedawnienia długu wynosi odpowiednio:

 • 2 lata w przypadku długu wynikającego z umów cywilnoprawnych.
 • 3 lata w przypadku długu wynikającego z tytułu umowy o pracę.
 • 1 rok w przypadku długu wynikający z umowy przewozu.
 • 3 lata w przypadku niezapłaconego mandatu karnego np. za przekroczenie prędkości.
 • 3 lata za dług z tytułu umowy ubezpieczenia.
 • 3 lata za dług z tytułu umowy ubezpieczenia OC od wyrządzonej szkody.
 • 3 lata za zadłużenie czynszowe.
 • 3 lata za dług na karcie kredytowej.
 • 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy za niezapłacony podatek od nieruchomości.
 • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w przypadku niezapłaconego podatku dochodowego
 • 5 lat za składki ZUS – powstałe po 2012 r.
 • 10 latach za składki ZUS powstałe przed 2012 r.
 • 10 lat za długi spadkowe.