Rejestracja firmy przez Internet jest możliwa. Potrzebny będzie do tego podpis elektroniczny lub profil zaufany. Elektroniczna identyfikacja przyda się nie tylko do rejestracji, ale również do późniejszego zdalnego zarządzania firmą. Jeśli mamy profil zaufany, należy założyć konto w CEIDG.

Po założeniu konta w CEIDG należy wypełnić znajdujący się tam wniosek. System jest bardzo czytelny i prosty, a kreator sam podpowiada, co należy wpisać w dane pole. Aby proces przebiegł szybko i sprawnie należy mieć przygotowane:

  • dowód osobisty,
  • kody PKD prowadzonej działalności,
  • formę opodatkowania firmy,
  • adresy zameldowania, zamieszkania, korespondencyjne, prowadzenia działalności,
  • formę prowadzenia księgowości.

Podczas rejestracji firmy przez Internet warto pamiętać o kilku kwestiach. We wniosku znajduje się pole konto, jednak z uwagi na fakt, że konto zakłada się zazwyczaj później, można zostawić go puste i uzupełnić po założeniu rachunku bankowego. Zakładając spółkę online nie trzeba załączać skanu pieczęci firmowej, ale warto podać email – wówczas będziemy informowani o jego statucie.