Czym jest rejestr CRPA? Kogo dotyczy obowiązek dokonania rejestracji w tym rejestrze?

CRPA to Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – zastąpił wcześniejszy rejestr prowadzony przez naczelników urzędów skarbowych.

Kontrolę nad CRPA ma Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Obowiązek rejestracji w CRPA dotyczy podmiotów, które dokonują zgłoszenia w celu opłacenia podatku akcyzowego.

Korzystanie z wyrobów akcyzowych, czyli działania zmierzające do:

  • wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.
  • wykonywania czynności przy wykorzystaniu wyrobów akcyzowych.
  • dokonania nabycia alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym na terenie UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje.
  • wykorzystania wyrobów akcyzowych, które są objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Obowiązek dokonania zgłoszenia w CRPA dotyczy również podmiotów, które:

  • prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych
  • są pośredniczącymi pomiotami węglowe lub gazowymi
  • reprezentują przedsiębiorcę zagranicznego dokonującego obrotem suszem tytoniowym
  • reprezentują przedsiębiorcę zagranicznego od którego jest nabywana w ramach UE energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowe przez finalnego nabywcę gazowego
  • nie są osobami fizycznymi, zamierzające zużywać zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe lub gaz LPG.

 

CRPA reguluje art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o podatku akcyzowym