Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form rozliczania podatku dochodowego, która polega na płaceniu stałej stawki podatku wyliczanej od przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę. Co ważne, podatek ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw, a stawka zależna jest od rodzaju działalności.

Ryczałt jest podatkiem od przychodów, a nie dochodów, jak większość innych form opodatkowania. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma prawa by odliczyć koszty jego uzyskania. Prowadzenie ryczałtu zobowiązuje przedsiębiorców do prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, które dokumentują uzyskiwane przychody.

Wyboru ryczałtu jako stawki opodatkowania można dokonać rozpoczynając działalność gospodarczą bądź na początek nowego roku podatkowego.  

Ryczałt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź w postaci spółki.  Korzystając z tej formy opodatkowania przedsiębiorca nie może jednak wspólnie rozliczać się z małżonkiem, a także korzystać z ulgi na dziecko.