Każdy przedsiębiorca, który zakłada własną działalność gospodarczą musi mieć świadomość, iż ma prawo wyboru jednej z czterech form opodatkowania, a mianowicie:
– zasady ogólne (księgowość na zasadach ogólnych),
– podatek liniowy,
– ryczałt,
– karta podatkowa.
Dzisiaj postaramy się Państwu przybliżyć kwestię tego, kiedy ryczałt się opłaca.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, iż nie każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które osiągają przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz które w minionym roku podatkowym osiągnęły przychody w kwocie nieprzekraczającej 250 000 euro.

Jakie wady i zalety charakteryzują ryczałt ewidencjonowany?

ZALETY
– możliwość naliczania podatku od osiągniętego przychodu,
– możliwość korzystania z niskich stawek podatkowych,
– możliwość opłacania zaliczek w systemie kwartalnym,
– możliwość ubiegania się o kredyt finansowy.

WADY
– nie każdy ma możliwość skorzystania z tej formy,
– nie ma możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów,
– nie ma możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem,
– nie ma możliwości skorzystania z ulg na dzieci w zeznaniu PIT-28,
– nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku.