Niezwykle częstym sposobem na unikanie zapłaty zaległych zobowiązań jest pozorne wyzbywanie się majątku. Zazwyczaj dochodzi do tego przez przepisywanie składników majątku na bliskie osoby np. małżonka czy też dziecko.

Jedynym celem takiej działalności jest uniknięcie ryzyka skierowania przez wierzyciela egzekucji komorniczej z określonych składników majątku. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi skarga paulińska, która zapewnia ochronę wierzycielom przed nieuczciwymi dłużnikami.

Skarga paulińska składana jest w sądzie jako rodzaj powództwa, co oznacza, że niezbędne jest w celu jej zastosowania założenie sprawy w sądzie, która pomoże nam odzyskać utracone środki pieniężne.

Aby móc skorzystać ze skargi paulińskiej wierzyciel musi wykazać, że:
– na skutek dokonanej czynności prawnej dłużnik stał się niewypłacalny,
– dłużnik dokonał dane czynności prawne z pełną świadomością pokrzywdzenia wierzyciela,
– osoba trzecia np. nabywca sprzedanej przez dłużnika wierzytelności wiedziała lub mogła się dowiedzieć, że dana czynność prawna będzie krzywdząca dla wierzyciela.