Skróty księgowe, które powinien znać każdy księgowy:

CIT – podatek od dochodów spółek,

Fa VAT – faktura VAT,

GUS – Główny Urząd Statystyczny.

KH – Księga Handlowa,

KP – Kasa Przyjmie,

KPiR – Księga Przychodów  Rozchodów,

KW – Kasa Wypłaci,

LT – Likwidacja środka trwałego,

MF – Ministerstwo Finansów,

Mm – Przesunięcie międzymagazynowe,

OT – Likwidacja środka trwałego,

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

PIT – podatek od dochodów osobistych,

PK – Polecenie księgowania,

PT – Przekazanie środka trwałego,

PTU – Podatek od Towarów i Usług,

Pw – Przyjęcie wyrobów,

Pz – Przyjęcie zewnętrzne,

RK – Raport kasowy,

R-k – rachunek,

RMUA – Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,

Rw – Rozchód wewnętrzny,

US – Urząd Skarbowy,

WB – Wyciąg bankowy,

WDT – Dostawa wewnątrzwspólnotowa,

WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

Wz – Wydanie zewnętrzne,

VAT – podatek od wartości dodanej,

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.