Sprawozdanie z przepływów pieniężnych dostarcza istotnych informacji w zakresie przepływów środków pieniężnych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie. Uwzględnia dane na temat źródeł oraz wykorzystanie przepływów pieniężnych a także informuje o wszelkich zmianach zachodzących w aktywach i pasywach wywołanych tym zdarzeniem.

Przedsiębiorcy sporządzający tego rodzaju sprawozdanie otrzymują informacje z zakresu:
– przepływów z działalności operacyjnej;
– przepływów z działalności inwestycyjnej;
– przepływów z działalności finansowej;

Warto zaznaczyć, że odpowiednio oraz rzetelnie sporządzone sprawozdanie umożliwia dokonanie oceny stopnia płynności finansowej, zdolności do regulowania zobowiązań oraz skuteczność ściągania należności.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.

Często przedsiębiorcy korzystają z pomocy biur rachunkowych w celu uzyskania szczegółowego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.