Osoby prowadzące sklep internetowy, niejednokrotnie zastanawiają się czy charakter ich działalności daje im prawo do rozliczania się z urzędem na podstawie ryczałtu.  Nie każdy przychód może bowiem zostać opodatkowany za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Możliwości korzystania z ryczałtu nie mają między innymi przedsiębiorcy prowadzący:
– apteki,
– lombardy,
– działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do samochodów mechanicznych,
– działalność z zakresu świadczenia usług wymienionych w załączniku 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dla wielu rodzajów działalności ryczałt jest niezwykle korzystną formą opodatkowania. Jest tak także dla działalności z zakresu sprzedaży towarów przez Internet. Przychód z tego tytułu działalności opodatkowany jest stawką w wysokości zaledwie 3%. Dotyczy to sprzedaży produktów w stanie nieprzetworzonym, w tym także takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane oraz rozważone do mniejszych opakowań.

Aby korzystać z ryczałtu jego przychody za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć równowartości 2 milionów euro.

ODWIEDŹ TAKŻE NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!