Sprzedaż mieszana pojawia się w sytuacji, kiedy przedsiębiorca prowadzi jednocześnie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT oraz sprzedaż zwolnioną z VAT-u. 

Aby wyliczyć prognozowany wskaźnik proporcji, należy prognozowaną kwotę sprzedaży opodatkowanej podzielić przez całość sprzedaży i pomnożyć przez 100%. Jeśli wskaźnik wynosi powyżej 98% przyjmuje się, że wskaźnik proporcji wynosi 100%, jeśli zaś poniżej 2% – 0%. Oczywiście wyliczenia w piśmie do Urzędu Skarbowego to tylko prognozy, więc po zamknięciu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek wyliczenia wskaźnika rzeczywistego i dokonania korekty w deklaracji.

Sprzedaż mieszana uprawnia przedsiębiorcę do odliczenia podatku VAT naliczonego, ale zakupy trzeba najpierw podzielić na trzy grupy. W pierwszej powinny znaleźć się te dotyczące działalności opodatkowanej – VAT naliczony od tej grupy zakupów zmniejszy podatek VAT należy do zapłaty. W drugiej grupie powinny znaleźć się zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną, a w trzeciej – te dotyczące obu rodzajów sprzedaży.