System Klasyfikacji Środków Trwałych jest niezbędny aby ustalić stawki odpisów amortyzacyjnych, statystyk czy do ewidencji. Każda osoba, która prowadzi swoją działalność powinna określić numer KŚT. Klasyfikacja Środków Trwałych jest zbiorem elementów majątku trwałego.

Te przepisy obowiązują w stosunku do składników majątku t.j.:

  • nieruchomości i grunty
  • maszyny, urządzenia, środki transportu
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych
  • inwentarz żywy

Elementy te możemy podzielić na 10 grup.

0. Grunty
1. Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. Kotły i maszyny energetyczne
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6. Urządzenia techniczne
7. Środki transportu
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane gdzie indziej
9. Inwentarz żywy

W wypadku, gdy wybór KŚT sprawia problemy, zawsze można użyć wyszukiwarki Klasyfikacji Środków Stałych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.