Jak amortyzować środki trwałe?

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, które wykorzystywane są na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przewidywany okres ich użytkowania wynosi okres dłuższy niż 1 rok, a każda maszyna lub urządzenie musi być kompletne oraz zdatne do użytku. Do środków trwałych zaliczyć można nieruchomości takie jak grunty, budowle, budynki, lokale odrębne własnościowo, a także środki…

Więcej

Co to jest amortyzacja?

Mianem amortyzacji określa się proces stopniowej utraty majątku trwałego firmy, wynikającej z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który podlega amortyzacji to środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, budynki, budowle oraz inne składniki, które stanowią własności podatnika, ale są uznane za środki trwałe, czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na…

Więcej