Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego, które może zostać poddane badaniu biegłego rewidenta. Podmioty, których roczne sprawozdanie musi zostać poddane badaniu, wskazują przepisy ustawy o rachunkowości. Pierwszym etapem badania jest weryfikacja tego, czy jest ono sporządzone na bazie prawidłowo prowadzonej ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych oraz czy opracowana je zgodnie…

Więcej