Odrzucone sprawozdanie finansowe w powodów błędów w strukturze logicznej

Jednym z obowiązków podmiotów zobowiązanych do prowadzenie pełnej ewidencji księgowej jest sporządzanie oraz składanie sprawozdania finansowego we właściwym terminie. Od niedawna obowiązuje elektroniczna forma sprawozdań finansowych, które muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznej, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Więcej