CIT 9%

Od 2019 roku zacznie obowiązywać nowa stawka preferencyjna podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%. Niższa stawka podatku będzie dotyczyła przychodów z innych zysków kapitałowych. Znaczy to, że nie istnieją inne wyłączenia dotyczące rodzaju uzyskanego przychodu za wyjątkiem zysków kapitałowych. 9% podatek CIT będzie dotyczył podatników, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości…

Więcej