Nowy formularz podatkowy CIT-14

Strona główna — CIT-14, czyli deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Więcej