Hosting – jak zaksięgować?

Hosting w uproszczeniu można określić, że jest to udostępnienie klientowi przez dostawcę usług internetowych możliwości prowadzenia strony internetowej, sklepu online czy obsługi poczty elektronicznej.  Usługi hostingu nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym wydatki poniesione na hosting przez przedsiębiorcę zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma bowiem wątpliwości,…

Więcej