Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy prezentuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio: rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu…

Więcej

Umowa zlecenie – co warto wiedzieć?

Umowa zlecenie to wciąż najbardziej popularna umowa cywilnoprawna, pomimo faktu, że obecnie przepisy prawne określają minimalną stawkę godzinową. W 2018 roku wynosiła ona 13,70 złotych za godzinę, a w 2019 r. została podniesiona do 14,70 zł za godzinę.

Więcej