Co to jest amortyzacja?

Mianem amortyzacji określa się proces stopniowej utraty majątku trwałego firmy, wynikającej z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który podlega amortyzacji to środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, budynki, budowle oraz inne składniki, które stanowią własności podatnika, ale są uznane za środki trwałe, czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na…

Więcej