Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze

Poznaj nowe technologie w księgowości! Rezerwy na świadczenia pracownicze w postaci odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych czy nagród jubileuszowych musi tworzyć każda jednostka, chyba że jest z tego obowiązku ustawowo zwolniona lub zweryfikowała, że rezerwy aktuarialne są nieistotne bilansowo. Zgodnie z ustawa o rachunkowości koszty świadczeń, na które pracownik pracuje przez dłuższy okres ponoszone są w…

Więcej

Czym jest JPK?

JPK to nowy dokument sądowy, który przedsiębiorcy co miesiąc składają w Urzędzie Skarbowym. Arkusz dostarczany jest za pomocą księgowości internetowej. Co warto wiedzieć na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego? Obowiązek składania pliku spadł na każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. JPK ma usystematyzować księgowość w firmie i pomóc w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych. Ze względu, że dokument…

Więcej

Garść informacji o deklaracjach podatkowych

Kwestie związane z podatkami od zawsze są kojarzone przez przedsiębiorców z czymś najgorszym, co wiążę się z olbrzymią ilością wniosków, formalności i nerwów… Nic w tym dziwnego, ponieważ obowiązek ten ma olbrzymie znaczenie w kwestii prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej oraz osiągania przez nią jak największych korzyści.

Więcej