Transakcje wirtualne

Przedmiotami używanymi do wykonywania transakcji wirtualnych są niemające wartości materialnych przedmioty wirtualne. Oznacza to, że przedmioty takie są elementem obrotu gospodarczego, który posiada pewną wartość majątkową osoby prywatnej, dlatego mogą być sprzedawane. Transakcje wirtualne opierają się na zbyciu niematerialnych przedmiotów i przeniesienie praw majątkowych, z jednej strony, na drugą. Transakcje dokonywane przez Internet są odpłatnym…

Więcej