Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych dostarcza istotnych informacji w zakresie przepływów środków pieniężnych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie. Uwzględnia dane na temat źródeł oraz wykorzystanie przepływów pieniężnych a także informuje o wszelkich zmianach zachodzących w aktywach i pasywach wywołanych tym zdarzeniem.

Więcej