Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze

Poznaj nowe technologie w księgowości! Rezerwy na świadczenia pracownicze w postaci odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych czy nagród jubileuszowych musi tworzyć każda jednostka, chyba że jest z tego obowiązku ustawowo zwolniona lub zweryfikowała, że rezerwy aktuarialne są nieistotne bilansowo. Zgodnie z ustawa o rachunkowości koszty świadczeń, na które pracownik pracuje przez dłuższy okres ponoszone są w…

Więcej