Prowadzący KPiR – jak zestawiają dowody?

Osoby fizyczne, które prowadzą przedsiębiorstwo oraz uproszczony sposób księgowania – podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek przygotowania zestawienia dowodów. Możliwe jest więc dzienne oraz zbiorcze ujmowanie danych informacji.

Więcej