Mikrorachunki dla podatników od 2020 roku

Na każdy indywidualny mikrorachunek podatkowy, który zawierać będzie numer PESEL lub NIP (w zależności czy chodzi o podatnika, czy płatnika) trafiać będą wszelkie wpłaty z podatku PIT, CIT, a także VAT. Wchodzące od 2020 roku przepisy nakładają na każdego przedsiębiorcę obowiązek posiadania opisywanego wcześniej mikrorachunku.

Więcej