Ceny transferowe w 2019 roku

Z początkiem roku 2019 w życie weszły przepisy dotyczące cen transferowych. Obowiązuje w odniesieniu do dochodów, jakie osiągnięte zostały od początku roku, ale przepisy przejściowe dają podatnikom także możliwość stosowania ich za rok ubiegły.

Więcej