Kiedy należy przeprowadzić roczny remanent?

Podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą na koniec każdego roku sporządzić spis z natury, który potocznie nazywany jest przez przedsiębiorców remanentem. Remanent stanowi czynność, jaka przeprowadzana jest przez przedsiębiorców w celu obliczania realnego dochodu z działalności. Nieprawidłowy remanent z kolei oznacza nieprawidłowo ustalony dochód, a więc w efekcie błędny podatek PIT. Spis…

Więcej