Zwrot podatku dochodowego

Zdarza się, że urząd skarbowy zwróci podatnikowi pieniądze, jeśli po złożeniu deklaracji okaże się, że wartość wpłaconych zaliczek przekracza wartość podatku jaką należało zapłacić. Nadpłata zazwyczaj wynika ze sposobu naliczania składek oraz przysługujących ulg podatkowych. Pracodawcy w imieniu pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, każdego miesiąca odprowadzają składki na poczet podatku dochodowego, jeśli przysługuje…

Więcej