Umowa zlecenie – co warto wiedzieć?

Umowa zlecenie to wciąż najbardziej popularna umowa cywilnoprawna, pomimo faktu, że obecnie przepisy prawne określają minimalną stawkę godzinową. W 2018 roku wynosiła ona 13,70 złotych za godzinę, a w 2019 r. została podniesiona do 14,70 zł za godzinę.

Więcej