Zmiany w akcyzie od 2021 roku

Przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o akcyzie. Zmiany prawdopodobnie wprowadzone zostaną 1 lutego 2021 roku i dotyczyć będą między innymi uproszczenia zasad monitorowania dostaw niektórych wyrobów akcyzowych. Poprawki w akcyzie będą o charakterze technicznym. Uproszczone mają zostać zasady monitorowania dostaw na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich…

Więcej