Ubezpieczenie zdrowotne – dokumenty potwierdzające

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest obecnie potwierdzane w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Świadczeniobiorców). Dane tam zgromadzone są codziennie aktualizowane w oparciu o informacje przesłane z ZUS i KRUS. Co należy zrobić w przypadku, gdy system zawiedzie, a nasza osoba wyświetli się na kolor czerwony – bez prawa do bezpłatnego świadczenia?

Więcej