Przedmiotami używanymi do wykonywania transakcji wirtualnych są niemające wartości materialnych przedmioty wirtualne. Oznacza to, że przedmioty takie są elementem obrotu gospodarczego, który posiada pewną wartość majątkową osoby prywatnej, dlatego mogą być sprzedawane.

Transakcje wirtualne opierają się na zbyciu niematerialnych przedmiotów i przeniesienie praw majątkowych, z jednej strony, na drugą.

Transakcje dokonywane przez Internet są odpłatnym zbyciem praw majątkowych, a takie czynności są w Polsce opodatkowane według skali podatkowej na zasadach ogólnych, natomiast nie ma również przeszkód, aby opodatkowano transakcję podatkiem liniowym.

Nieco inną kwestią jest możliwość ujęcie sprzedaży wirtualnego przedmiotu na gruncie podatku ryczałtowego. Według ryczałtu sprzedaż taka jest uznawana za działalność usługową w zakresie handlu towarem nieprzetworzonym i na ich sprzedaż podatnik ma prawo do stosowania niższych stawek podatkowych.

W opodatkowaniu ryczałtem transakcji wirtualnych rozróżnić można 2 przypadki:

  • Zakupione przedmioty wirtualne, które nie podlegają zmianie – opodatkowanie ryczałtem w wysokości 3% przychodu
  • Transakcje wirtualne dotyczące niematerialnych przedmiotów samodzielnie wytworzonych w internecie – opodatkowanie ryczałtem w wysokości 8,5%