Dla małych firm podatek od pracy, który każdy przedsiębiorca musi płacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to prawdziwa zmora. Jest to problem głównie dla samozatrudnionych, którzy niezależnie od dochodów muszą oddać każdego miesiąca ponad tysiąc złotych. Sytuacji nawet nie poprawiło wprowadzenie jakiś czas temu tzw. małego ZUS-u dla nowych firm.

Jednak na składkę, którą odprowadzamy co miesiąc, składa się:

  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które jest obowiązkowe,
  • ubezpieczenie chorobowe, które daje prawo do zasiłku w razie choroby,
  • ubezpieczenie zdrowotne, które daje prawo do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – opłacany jedynie za pracowników.

Z powyższych składek warto przyjrzeć się bliżej tej jednej, która nie jest obowiązkowa, czyli ubezpieczenie chorobowe. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej narzuca na każdego przedsiębiorcę obowiązek płacenia składek do ZUS.