Firma, odprowadzająca podatek od faktury, która finalnie nie zostanie opłacona, po spełnieniu określonych warunków, ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT w ramach ulgi na złe długi.

Po 90 dniach od momentu upływu terminu płatności, wystawiający fakturę może podjąć kroki w celu otrzymania zwrotu. Podmiot, który odprowadził podatek nie musi informować dłużnika o skorzystaniu z ulgi, ponieważ nie wpływa to na jego obowiązek skorygowania wysokości podatku naliczonego w składanej deklaracji podatkowej. Wystarczy poinformować właściwy urząd skarbowy za pośrednictwem pliku JPK_V7, a ten sam skontroluje czy dłużnik skorygował wartość podatku na deklaracji. Obowiązek ten ma na celu motywowanie podmiotów do regulowania należności i opłacania wystawionych dla nich faktur.

Jeśli po skorygowaniu podatku przez wierzyciela, należność zostanie uregulowana w całości lub częściowo albo zbyta, konieczne będzie zaktualizowanie tych informacji i ponowne zwiększenie podstawy opodatkowania.

Dłużnik, który spłacił zaległości ma możliwość ponownego odliczenia podatku VAT od danej transakcji. Jeśli udało mu się to tylko częściowo, może odliczyć go proporcjonalnie do opłaconej części.