Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zyskują prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar uzależniony jest od stażu pracy. Każdemu pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu – jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat oraz 26 dni jeśli pracownik zatrudniony jest dłużej niż 10 lat.

Pracownik, który rozpoczyna swoją pierwszą pracę, również nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Wraz z upływem każdego miesiąca przysługuje mu 1/12 urlopu jaką otrzymałby gdyby miał przepracowany co najmniej rok. Jeśli pracownik nieposiadający stażu dłuższego niż 10 lat, podpisuje swoją pierwszą umowę w połowie roku, do jego końca ma możliwość wykorzystania 10 dni urlopu płatnego.

Do okresu zatrudniana wliczane są wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, niezależnie od przerw czy powodu ustania stosunku pracy. Do okresu pracy wliczane są także okresy nauki. Ukończenie:

– zasadniczej szkoły zawodowej – pozwala doliczyć nie więcej niż 3 lata do stażu pracy,
– średniej szkoły zawodowej – pozwala doliczyć nie więcej niż 5 lat do stażu pracy,
– średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – pozwala doliczyć nie więcej niż 5 lat do stażu pracy,
– średniej szkoły ogólnokształcącej – pozwala doliczyć nie więcej niż 4 lata do stażu pracy,
– szkoły policealnej – pozwala doliczyć nie więcej niż 6 lat do stażu pracy,
– szkoły wyższej – pozwala doliczyć nie więcej niż 8 lat do stażu pracy.

Co ważne, nie można sumować powyższych okresów. Pod uwagę można brać tylko jedną szkołę, której ukończenie zapewnia najwyższy staż. Na przykład osoba która ukończyła szkołę ogólnokształcącą oraz wyższą może doliczyć do stażu 8 lat, a nie 12. Jeśli okres 10 lat zostanie przekroczony w trakcie trwania roku, pracownikowi który wykorzystał już urlop przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, a podstawę stanowi standardowy wymiar urlopu.

Jak wynika z przepisów Kodeksu Pracy, pracodawcy którzy nie udzielą zaległych urlopów pracownikom do 30 września kolejnego roku, mogą otrzymać mandat w wysokości minimum 1000 złotych z tytułu popełnienia wykroczenia.