Celem naszego biura rachunkowego jest pomoc Klientom w wypełnianiu obowiązków księgowych. Świadczymy usługi zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.

Doświadczenie na rynku pozwoliło nam stworzyć ofertę, która cieszy się zainteresowaniem.

Obsługa księgowa Warszawa:

– prowadzenie pełnej księgowości, księgi rachunkowe,
– prowadzenie uproszczonej księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów,
– opracowywanie polityki rachunkowości,
– opracowywanie zakładowych planów kont,
– sporządzanie sprawozdań finansowych oraz uczestniczenie w ich badaniu,
– reprezentowanie Klientów przed GUS, ZUS, US i inne,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– optymalizacja kosztów,
– przygotowywanie raportów dla Zarządu,
– prowadzenie ewidencji do celów podatkowych,
– przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym,
– przygotowywanie rozliczeń VAT.