pomoc w sporządzeniu sprawozdania finansowego

Zajmujemy się sporządzaniem i składaniem sprawozdania finansowego.